برای سومین بار در چهار سال گذشته مهدی کروبی از سمت خود به عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی استعفا کرد. رهبر در حصر جنبش سبز پیش از این یک بار در سال ۱۳۹۵ و بار دیگر در سال ۹۷ از ...

حزب اعتماد ملی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دستگاه قضایی، از وضعیت حسین کروبی، عضو شورای مرکزی این حزب در زندان ابراز نگرانی کرده و از ابراهیم رئیسی خواسته که به این پرونده ورود کند. فرزند مهدی کروبی روز ۲۴ ...