حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس در پیام کوتاهی که به صورت شعر نوشته شده، همبستگی خود را با مردم خوزستان اعلام کرده است. او نوشته است:‌«آب یا خون؟ مردم خونگرم خوزستان آب می‌خواهند نه خون!» در ادامه متن آمده است:‌ ...