علی داودی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افتخارم این است که در دسته سنگین وزن جانشین بزرگانی مانند «حسین رضازاده»، «بهداد سلیمی»  و «سعید علی‌حسینی» هستم. انتظار مردم این است که مانند این بزرگان در ...