اقتصاد۲۴ -شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان به بسیاری از صنایع، از جمله صنعت گردشگری ضربه شدیدی وارد کرد، ویروسی که همه مردم جهان را وادار به در خانه ماندن (Stay at home) کرد و موجی از تردید ...