در پی ارسال نامه هنرمندان ایرانی به هنرمندان خارج از کشور، رییس سازمان سینمایی واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حسین انتظامی در توییتی در حمایت از این پیام، درخواست هنرمندان را تکرار کرد و نوشت: پیامی از سوی هنرمندان ...