ایسنا/خوزستان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از وظایفی که بر عهده همه ما است، احیای فرهنگ جهاد و شهادت است، گفت: ما در این شرایط به ترویج فرهنگ شهادت و تبیین شخصیت شهدا نیاز داریم چرا که شهدای ...