موج جدید حرکت‌های اعتراضی در لبنان در واکنش به انفجار مهیبی که غروب سه‌شنبه بخشی از بندر و مرکز شهر بیروت را ویران کرد، راه افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه هشتم اوت (۱۸ مرداد) جمعی از معترضان ...