در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، حسن رنگرز به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران منصوب شد. به گزارش ایسنا، آیین معارفه حسن رنگرز به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران برگزار و در این مراسم ...

پیش از این قرار بود انتخابات شورای کشتی آسیا همزمان با برگزاری پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی سال ۲۰۲۰ آسیا اوایل اسفندماه در شهر دهلی‌نو در کشور هندوستان برگزار شود که نام «عباس جدیدی» به عنوان یکی از افراد ...