سیاستمداران آلمان از احزاب مختلف در سال ۲۰۲۰ در بیش  از ۱۵۰۰ مورد با حمله و اهانت از سوی مخالفان روبه‌رو بوده‌اند. بیشترین موارد ثبت‌شده حمله و اهانت در سال ۲۰۲۰ متوجه حزب پوپولیست "آلترناتیوی برای آلمان" بوده است. بر ...