دررأی‌گیری آنلاین که روز شنبه، ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) برگزار شد، ۵/ ۹۸ درصد نمایندگان سبزها در کنگره حزب، علاوه بر تعیین آنالنا بربوک به عنوان نامزد اصلی انتخابات، به تیم دونفره بربوک و روبرت هابک به عنوان سرپرست تیم ...