به گزارش ایرنا از فاکس نیوز،چند نفر از  قانون‌گذاران به رهبری تد کروز، خواستار تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی برای ممیزی نتایج هستند. آنها قصد دارند در روز ششم ژانویه (۱۷ دی‌ماه) با تاییدیه‌های نتایج انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کنند وقتی ...

جمع آوری پول برای کمک‌های تبلیغاتی یکی از عناصر موثر در روند رقابت‌های درون حزبی و همچنین رقابت اصلی بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است. از این رو، برای انتخاباتی که قرار است در سوم نوامبر ۲۰۲۰ یعنی ۱۳ ...