برخلاف پیشی‌بینی‌ها که گفته می‌شد رقابت نزدیکی میان حزب راست‌گرای "آلترناتیو برای آلمان" و حزب دمکرات مسیحی در انتخابات ایالت زاکسن‌-آنهالت در خواهد گرفت، نتایج اولیه شمارش آرا نادرست بودن این پیش‌بینی را نشان داد. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید برنده و پیروز ...

این اولین بار نیست که دادگاه قانون اساسی آلمان به نفع حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» رای می‌دهد. دو سال پیش  و وقتی که یوهانا وانکا، وزیر علوم آلمان در انتقاد از این حزب روی سایت وزارت علوم متنی ...