خبر تایید حکم حبس شش نفر از امضا کنندگان "بیانیه ۷۷ نفر" توسط حجت کرمانی، وکیل علی شکوری‌راد رسانه‌ای شده است. حجت کرمانی گفته است که حکم یک سال حبس علی شکوری‌راد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" توسط شعبه ...