"تری‌یر در سوگ است، تری‌یر درد می‌کشد، تری‌یر تسلیم نمی‌شود"، این سخنان وولفرام لایبه، شهردار تری‌یر در مراسم بزرگداشت در برابر دروازه پورتا نیگرا در مرکز این شهر ایراد کرد. او گفت از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو، این ...