به گزارس روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جانت یلن" روز یکشنبه و پس از برگزاری نشست روز گذشته وزرای دارایی گروه ۲۰ به خبرنگاران گفت: ما نسبت به گونه دلتا و گونه‌های دیگر کرونا که ممکن است ...