کارگروه پارلمان آلمان (بوندستاگ)، ویژه پرونده جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به خبرگزاری آلمان گفته است، در صورتی که استرداد آسانژ از سوی دادگاه لندن تأیید شود، دولت بریتانیا باید مانع از تحویل او شود. این کارگروه می‌گوید دادگاهی که ...