تقاضای جواهرات طلا در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷، قبل از تحریم‌های آمریکا، بالای ۳۴ تن بود. جواهرات معمولا جنبه تزئینی دارد و افت خرید آن حاکی از افزایش فقر در کشور است؛ خصوصا اینکه ارزش پول ملی ایران نیز ...