ایسنا/قم مسئول مرکز مشاوره جهاددانشگاهی واحد استان قم ترس از کرونا را از عوامل مهم شکست در مقابل این ویروس دانست. هادی خورسند در گفت وگو با ایسنا در خصوص ترس از ابتلا به ویروس کرونا در مردم گفت: احساس ...