شامگاه جمعه ۱۲ مارس، شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از شبه‌نظامیان و نیروهای خارجی مستقر در لیبی خواست که از این کشور خارج شوند. این شورا طرفین جنگ داخلی لیبی را به رعایت مفاد آتش‌بس توافق شده در ماه اکتبر ...

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از موافقت دو طرف کشمکش در جنگ داخلی لیبی، با نظارت سازمان ملل بر آتش‌بسی که در ماه اکتبر گذشته برقرار شد، خبر داده است. دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای که به شورای امنیت ...