امروز ۲۰ اسفند ماه سالروز آغازعملیات «بدر» است؛ به همین مناسبت نگاهی به اهداف و نتایج این عملیات خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، بعد از عملیات «خیبر»، دشمن علاوه بر سازماندهی سپاه‌های اول، دوم، سوم و چهارم، اقدام به تشکیل ...