نسبت به تاثیرات منفی جنگ تجاری و همچنین بحران کرونا بر تحولات اقتصادی و نرخ رشد اقتصاد آلمان کمتر کسی تردید دارد. اما اکنون، گفته می‌شود که رویکردی توام با خوش‌بینی در بین مشاوران سیاست‌های راهبردی شرکت‌های بزرگ اقتصادی آلمان ...