"نه به سلطه‌گری جنسیتی و آزار جنسی" نام بیانیه‌ای است که بیش از ۲۵۵ نفر از کنشگران زن، چهره‌های رسانه‌ای، هنرمندان، نویسندگان و فعالان اجتماعی پای آن را امضا کرده‌اند. مضمون این بیانیه حمایت از زنانی است که محسن نامجو، ...