دیپلمات‌های آمریکایی از رفت و آمد آزاد به هنگکنگ و ماکائو محروم شده و از این پس باید برای سفر روادید بگیرند. قانون‌گذاران آمریکایی و کارکنان موسسات دولتی نیز مشمول مجازات‌های تحریمی خواهند بود. هوا چون ینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی ...