پلیس هنگ کنگ روز شنبه ۱۸ آوریل (۳۰ فرودین) ۱۵ رهبر برجسته و سرشناس جنبش دموکراسی‌خواهی را دستگیر کرد. در میان دستگیرشدگان مارتین لی، مشهور به پدر دمکراسی، جیمی لای، ناشر و کارآفرین رسانه و نمایندگان سابق و کنونی نیز ...