روز پنجشنبه ۱۵ اسفند (پنجم مارس) قاضی‌های دیوان لاهه موافقت خود را با آغاز تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان، از سال ۲۰۰۳ تاکنون، اعلام کردند. اکنون دادستان این دیوان، فاتو بنسودا، مجاز است علاوه بر کارکرد طالبان ...