باید چند دپوی زباله دیگر را هم زیرورو می‌کردند تا شاید چند بطری ‌پلاستیکی دیگر هم پیدا کنند. امیر و رضا مثل هر روز لابه‌لای زباله‌ها دنبال پلاستیک بودند. هنوز ‌کیسه‌شان پر نشده بود. هوا داشت کم‌کم تاریک می‌شد که ...