رئیس کانون وکلای مرکز در روز وکیل مدافع گفت: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم که از هر ابزار قانونی در مسیر مبارزه با ...