یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مردم به کسانی رای دهند که از سابقه و تجربه خوبی برخوردار بوده و پاکدست و سالم باشند تا در پارلمان از منافع مردم دفاع کنند نه منافع شخصی و گروهی خود. جلال جلالی‌زاده در ...