عاشیق سلجوق شهبازی درباره اهمیت پرداختن به فرهنگ فولکلور به خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت: داستان‌ها، شعر ها، لباس ها، موسیقی و... فرهنگ فولکلور ما را تشکیل می‌دهد و قطعا ما باید برای حفظ این میراث کهن همت داشته باشیم. تاثیر ...