هم زمان با آغاز سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در تهران، چراغ این جشنواره در سایر استان‌ها از جمله فارس نیز روشن شد ۹ گروه موسیقی از امروز در شهر شیراز در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر استان فارس ...