در سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی بیشترین طرح‌های ارسالی در حوزه برق و کامپیوتر و پس از آن کشاورزی و منابع طبیعی با ۴۲ طرح بوده است، ضمن آنکه برگزیدگان این دوره از جشنواره که از کشور چین بوده‌اند، از سوی ...