با گسترش ویروس کرونا برگزارکنندگان مجلل‌ترین و تاثیرگذارترین جشنواره اروپا هم چند ماه مستاصل بودند که آیا می‌توان این اتفاق هنری بین‌المللی را مانند همیشه، با شرکت سوپراستارها و جشن‌ پرشکوه برگزار کرد یا نه.  یکی از امکان‌های مورد بحث، ...