در حالی که کشور خود را برای بزرگترین رویدادهای فرهنگی سال یعنی جشنواره‌های فجر آماده می‌کند، حوزه موسیقی دستخوش وقایعی تلخ شد.   بحران در ارکستر سمفونیک تهران منوچهر صهبایی در اجرای پنجشنبه شب ارکستر سمفونیک اظهارات تندی را نسبت به شهرداد روحانی ...