دولت یونان مقررات دشوارتری را برای ادامه فعالیت امدادگران سازمان‌های ان‌جی‌او (غیردولتی) در جزایر اژه به تصویب رسانده است. روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) گیورگوس کوموتساکوس، معاون  وزیر مهاجرت دولت یونان، در این باره گفت که مقررات جدید بر ...