انتخابات پارلمانی عراق قرار است به جای ماه اکتبر، اوایل ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شود. رئیس جمهوری عراق، قانون جدید انتخابات این کشور را اوایل نوامبر ۲۰۲۰ و پس از تصویب در پارلمان، تایید کرد. طبق قانون جدید، رای دهندگان مانند قبل بر ...