روزنامه تایمز روز سه‌شنبه نهم دی (۲۹ دسامبر) یادداشتی از جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا را منتشر کرد که او در آن از ناکامی دولت بریتانیا در حمایت از اتباع زندانی خود در ایران انتقاد کرده و گفته است، ...