با اعلام برندگان جوایز پولیتزر در آمریکا یاد جرج فلوید، آمریکایی آفریقایی‌تباری که با خشونت یک پلیس سفیدپوست جان باخت باز هم زنده شد. روزنامه "استار تریبون" در مینیاپولیس جایزه "اخبار فوری" را به پاس پوشش خبری کشته شدن جرج ...