جایزه انجمن ناشران آلمان، شاخه ایالت بایرن امسال به یک نویسنده ایرانی-آمریکایی تعلق گرفت. دینا نیری به دلیل آخرین کتابش "پناهنده ناسپاس"  (The Ungrateful Refugee)  که به نوعی بیوگرافی خود اوست این جایزه را دریافت می‌کند. مراسم اهدای این جایزه ...