هالیوود یکی دیگر از ستارگان خود را از دست داد. المپیا دوکاکیس، هنرپیشه آمریکایی در پی بیماریی چندین‌ماهه و سخت در سن ۸۹ سالگی در نیویورک درگذشت. خبر درگذشت دوکاکیس را برادر او روز شنبه ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ...