رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در حال حاضر با حضور تماشاچی ادامه دارد. کارل لاترباخ، کارشناس امور مربوط به سلامت حزب سوسیال دموکرات آلمان، از برگزاری این مسابقات در بریتانیا انتقاد کرده و آن را عاملی موثر در شیوع بیشتر سویه دلتای ...

پاندمی بیماری کرونا فوتبال را نیز در امان نگذاشت. روز سه شنبه ۲۷ اسفند (۱۷ مارس) فدراسیون  فوتبال نروژ خبر داد که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) تصمیم گرفته برگزاری بازی‌های جام ملت‌های اروپا را به تابستان ۲۰۲۱ موکول کند. لیگ‌های ...