اسکار دویچ، رئیس جامعه یهودیان وین، امروز دوشنبه دوم تیر (۲۲ ژوئن) نسبت به برخوردهای خصمانه با ادیان مختلف و اسلام‌هراسی در اتریش هشدار داد. آقای دویچ از جامعه مدنی و مردم اتریش خواست که جلوی "این جرقه خطرناک" را ...