جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به کشتار مسلمانان در هند واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، متن کامل بیانیه جامعه مدرسین به شرح زیر است: «افزایش تنش‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای و اعتراضات سیاسی به قوانین دولت حاکم در ...