جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) که یک نهاد بین­‌المللی است و در کشور آلمان بیش از ۳ هزار عضو دارد، روز سه شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به مدت ۹۰ دقیقه تجمع­ی را برای پشتیبانی از نسرین ...