به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، ارنا سولبرگ نخست وزیر نروژ روز پنج شنبه گفت: آمریکا اطمینان داده از سال ۲۰۱۴ جاسوسی از کشورهای متحد خود را متوقف کرده است. وی این اظهارات را بعد از آن عنوان کرد که ...