یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی‌ها را درست کنیم. نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله ...