عضو هیات مدیره باشگاه گیتی پسند گفت: بودجه این باشگاه مورد تصویب هیات مدیره بوده و تیم برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال بسته شده است. پوریا جنتی، عضو هیات مدیره باشگاه گیتی پسند در مورد وضعیت این تیم برای ...