مجید جلالی برای احیای نساجی قائمشهر و کلید زدن پروسه بقا در لیگ برتر، چندین بازیکن تیمش را کنار گذاشته و برخی بازیکنان شناخته شده را در فهرست ورودی‌ها باشگاهی قرار داده است. به گزارش ایسنا، نساجی یکی از تیم‌های ...

سرمربی نساجی می‌گوید دیداری تاکتیکی توام با جنگندگی در برابر مس رفسنجان خواهند داشت. به گزارش ایسنا، وحید فاضلی، سرمربی نساجی قائم‌شهر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس رفسنجان، درگذشت هنرمند موسیقی، صالح شمس را تسلیت گفت ...