«نام دخترم جواهر است.دختری که صحیح و سالم بود.اما حالا ناقص شده و آینده اش شاید خراب شود.» پدر جواهر باشنده، دختر ۱۲ ساله چابهاری این را می گوید و در مورد جزئیات حادثه ای که برای دخترش اتفاق افتاد ...