به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پلیس تایلند گفت، در جریان حمله سرباز تایلندی که تصاویر آن به صورت زنده در اینترنت پخش شد، یک مرد با یک مسلسل به روی مردم آتش گشود و "تعداد زیادی" را زخمی کرد و کشت. ...