عضویت توکل کرمان در شورای جهانی نظارت بر فیسبوک و اینستاگرام با موافقت و مخالفت بسیاری از فعالان عرب‌زبان شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. شماری از سیاستمداران و وکیلان مصری و عربستان سعودی نیز در رسانه‌های گوناگون به انتقاد از ...